Een ongezonde leefstijl bij uw werknemers kan een serieus probleem worden, zeker als zij ouder zijn dan 40 jaar en kampen met overgewicht. 

Het bevorderen van de gezondheid van de werknemers leidt tot een lager ziekteverzuim en een verbeterde duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Daarnaast leidt het bij uw werknemer tot meer voldoening, een hogere motivatie en betere productiviteit.

Als leefstijlcoach richt ik mij op het verbeteren van de leefstijl van uw werknemers. De drie centrale pijlers zijn: gezonde voeding, beweging en gedragsverandering. Middels het coachen van de werknemer(s) reik ik handvatten aan om nieuw gedrag en nieuwe gewoontes in te passen en vast te houden.

Werkwijze

Aan de hand van een health-check maak ik de huidige leefstijl van uw werknemers inzichtelijk en bespreken we de mogelijkheden van ondersteuning bij het bereiken van een gezondere leefstijl van uw medewerker. 

Als leefstijlcoach kan ik een aantal interventies inzetten waarmee de gezondheid of leefstijl van uw medewerker verbetert. U kunt hierbij denken aan individuele leefstijlcoaching en/of themagerichte workshops. De individuele leefstijlcoaching biedt begeleiding op maat. De werknemer wordt persoonlijk begeleid bij het proces van leefstijlverandering.

De interactieve workshops zijn opgezet volgens de leercirkel van Kolb en gaan over de thema’s van een gezonde leefstijl, de zogeheten BRAVO onderwerpen: Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Bovengenoemde interventies worden op maat aangeboden en ik denk graag met u mee hoe deze zo goed mogelijk aansluiten bij uw organisatie, uw medewerkers en uw wensen.

Voor mensen die in ploegendiensten werken gelden bijvoorbeeld weer heel andere leefstijladviezen dan voor degenen met dagdiensten.

"Eerder arbeidsongeschikt door overgewicht"

‘Werknemers met ernstig overgewicht lopen ongeveer de helft meer kans op definitieve arbeidsongeschiktheid dan mensen met een gezond gewicht. Ook voor minder ‘te dikke mensen’ is het risico verhoogd. Dat blijkt uit een meta-analyse door het MC in Rotterdam. ‘Teneinde werknemers te beschermen tegen vroegtijdig vertrek uit de arbeidsmarkt verdienen langetermijninterventies ter preventie van overgewicht en obesitas in de werkende bevolking overweging’ concluderen de auteurs in Scandinavian Journal of Work, Environment and Health(2013;epub 1 mei) ‘Ook gebrek aan lichaamsbeweging verhoogde het risico op arbeidsongeschiktheid’, aldus de Rotterdamse onderzoekers.

(Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, juni 2013)