Gratis eerste consult

Tijdens het gratis eerste consult bespreken we uw leefstijl en kunt u aangeven welke leefstijldoelen u wilt realiseren. Ook maken we een inschatting binnen welke termijn u deze doelen kunt bereiken.


Coachingstraject

Na het gratis eerste consult volgt het intakegesprek. Tijdens dit gesprek verricht ik verschillende metingen, waaronder uw bloeddruk, gewicht, BMI, tailleomvang, bloedsuiker- en cholesterolgehalte. Daarnaast plannen we een zogeheten UKK wandeltest om uw conditie te meten. U krijgt vervolgens een op maat gemaakt leefstijlplan en een tijdspad om uw doelen te bereiken. De frequentie van de daaropvolgende coachingsgesprekken plannen we in overleg. 

Tip: Het is ook mogelijk (en werkt soms beter) om samen met uw partner, vriend of vriendin een coachingstraject te volgen. 


De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Leefstijlprogramma CooL (Coachen op Leefstijl)

Sinds januari 2019 zit professionele hulp voor een betere leefstijl in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Gedurende twee jaar wordt u zowel individueel als in groepsverband begeleid naar een gezonde leefstijl. Het programma wordt vergoed voor volwassenen met een BMI van 25 of hoger in combinatie met een verhoogd gezondheidsrisico en voor volwassenen met een BMI van 30 of hoger. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

De Basis Gezondheidscheck

De Basis Gezondheidscheck biedt u een persoonlijk profiel van uw gezondheid. U krijgt op basis van een aantal metingen en een vragenlijst een persoonlijk advies over leefstijl, fitheid en gezondheid.

De metingen die verricht worden zijn:
-       Bloeddrukmeting
-       Cholesterolmeting
-       Glucosebepaling
-       Gewichtsbepaling met medisch gevalideerde Tanita weegschaal voor het bepalen van onder meer uw vet- en
spiermassa, ruststofwisseling en visceraal vet, BMI (Body Mass Index).
-       Bepalen van uw middelomvang.

Tarieven

Eerste consult: Gratis

Intakegesprek: € 65 (1 uur)

Coachingsgesprek: € 65 (60 min)

De Basis Gezondheidscheck: € 65 (1 uur) 

Leefstijlprogramma ‘CooL’ (Coachen op Leefstijl)
zit in het basispakket en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.